בעקבות המקרה עתרו במטה אלקין  לועדת הבחירות ע"י עורכי הדין עדי סדינסקי לוי ועוה"ד שרי זאנה ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות' וביקשו להסיר את הקמפיין הממומן באופן בהול וביקשו להורות על צו האוסר על אנשי משה ליאון להמשיך ולפרסם פרסומים מפרים ומשמיצים בעילום שם, בהם בין היתר "אלקין בוגד" ו-"אלקין יבגוד בירושלים", כשברור כשמש כי ליאון הוא הגורם המפרסם, בנוסף ביקשו במטה אלקין התצלות פומבית של ליאון ואתר כיפה

בעתירה דרשו עורכי הדין של מטה השר אלקין כי יש ליתן צו המורה למטה ליאון ולאתר כיפה, אשר העלה את הקמפיין המשמיץ,  להפסיק להפיץ ולכן להסיר פרסומים אלו בכל מדיה, כולל מסרונים (SMS), מיילים ותשדורות אלקטרוניות, אשר משמיצים את המבקש ונשלחים בעילום שם  תחת כותרות מטעות,  שברור כי משה ליאון עומד מאחורי פרסומים אלו, בניגוד להוראות החוק.

בנוסף ביקשו מטה אלקין בעתירה שעל משה ליאון ואתר כיפה לפרסם הודעת התנצלות, בעמוד הפייסבוק האישי של ליאון ובעמוד של אתר כיפב כמו גם במסרונים מיילים ותשדורות אלקטרוניות, לכל הנמענים שקיבלו את ההודעות מהם עד כה, ובמסגרת הודעה זו יודיעו אתר כיפה ומשה ליאון על אחריותם להפצת הפרסומים הפוגעניים והמשמיצים, בנוסף דרשו בעתירה  ליתן צו לאתר כיפה  שיוציא תצהיר המפרט את זהות המתקשר עימה, היקף ההתקשרות הכספית בנושא והאדם הספציפי אליה את הפרסום המפר וכן ליתן צו המורה כי על מבקר המדינה לכלול הוצאות אלו כהוצאות בחירות של משה ליאון ורשימתו למועצה.

בעתירה שהגושה בשם השר זאב אלקין ורשימתו "ירושלים תצליח" אומרים כי "אין צורך להסביר ולהרחיב על כך שהשימוש במילה "בוגד" כלפי שר בישראל ואיש ציבור הינו פסול ומסית. לא צריך להזכיר את המשמעות המסוכנת של שימוש בביטויים אלו כלפי אישי ציבור"

השר אלקין אשר עלה לארץ מאוקראינה ממניעים ציוניים, למד עברית כנער צעיר במחתרת, והקדיש את חייו לעשיה ציונית, הינו דמות ומופת לציונות ואהבת הארץ בכלל ואהבת ירושלים בפרט – ועל כן, יש להוקיע את שימוש מגונה ומסית במילה "בוגד".

בנוסף למילים הפסולות הוסיפו ליאון ורשימתו לפרסם  מידע מסולף על השר אלקין, אשר אינם מוסיפים כבוד למשה ליאון ואנשיו,  אשר מפיצים מידע שקרי ומסולף במטרה לפגוע באלקין, כל זאת בתקווה לפגוע באמון הציבור בו, כל זאת בדרכים עקלקלות.

תגובות

להשאיר תגובה