איזה ציון העניקו תושבי ירושלים והסביבהלתחבורה הציבורית?

מתנדבי עמותת "אור ירוק" ומלגאי תכנית המלגות !IMPACT וFIDF יצאו לרחובות הערים ובדקו את יעילות התחבורה הציבורית ומה הציבור הישראלי חושב עליה. המתנדבים ביקרו בלמעלה מ-400 תחנות אוטובוס שונות ב-131 יישובים ברחבי הארץ. בנוסף במסגרת הסקר שביצעו המתנדבים נשאלו קרוב ל-2,000 בני אדם באשר לדעתם לגבי איכות ויעילות התחבורה הציבורית.

במסגרת התצפית בדקו המתנדבים מספר נתונים:

 • תשתית תחנת האוטובוס– הצללה, מקומות ישיבה, דפי מידע, מרחק התחנה מהביתומפגעי בטיחות סמוך לתחנה (פסולת, שברי זכוכית וכדומה)
 • נגישות בעלי מוגבלויות לתחנות האוטובוס – הימצאות שלטי ברייל ומקום לכיסא גלגלים.
 • סקר דעת הציבור– הנוסעים נשאלו מה דעתם על עלויות התחבורה הציבורית ומהי שביעות רצונם הכללית ממנה.

בין הישובים בהם נערכה התצפית: ירושלים,מעלהאדומים,קרייתיערים,מבשרתציון,הראדרוגבעתזאב.

תוצאות התצפית בירושלים:

 • מספר התחנות שנבדקו–20 תחנות.
 • הימצאות הצללה–בכל התחנותקיימת הצללה.
 • הימצאות דפי מידע – בארבעמהתחנות אין דפי מידע, בארבע תחנות נוספות ישנם דפי מידע אך הם אינם תקינים.
 • מקומות ישיבה–בכל התחנותקיימים ארבעה מקומות ישיבה.
 • מפגעי בטיחות – סמוך לאחת התחנות נמצאו מפגעי בטיחות.
 • נגישות לבעלי מוגבלויות–בשלוש תחנות לאקיימות מדבקות גדולות עם מספר התחנה, בחמש נוספות ישנן מדבקות אך הן אינן תקינות. בשבעתחנות אין שלטים בכתב ברייל,בתחנה נוספת ישנו שלט אך הוא אינו תקין. בכלהתחנות יש מקום לכסא גלגלים.

תוצאות סקר שביעות רצון מהתחבורה הציבורית בירושלים:

 • מהי שביעות רצונך מהתחבורה הציבורית? הנשאלים מירושלים העניקו את הציון הממוצע 5.4מתוך 10.
 • מרחק התחנה מהבית – מגיעים אל התחנה בתוך 0-15 דקות בממוצע.
 • האם האוטובוס מאחר? רובם הגדול של הנשאלים השיבו כי האוטובוס נוהג לאחר.
 • האם האוטובוס עמוס? רוב הנשאלים השיבו כי האוטובוסעמוס.
 • האם מחיר הנסיעה הוגן? רוב הנשאלים השיבו כי מחיר הנסיעה הוגן.
 • מה רמת תחושת הבטיחות בנסיעה? 5.7(מתוך 10).

תוצאות התצפית במעלה אדומים:

 • מספר התחנות שנבדקו–שתי תחנות.
 • הימצאות הצללה–בשתי התחנות קיימת הצללה.
 • הימצאות דפי מידע – בשתיהתחנות יש דפי מידע.
 • מקומות ישיבה–בשתיהתחנות קיימים ארבעה מקומות ישיבה.
 • נגישות לבעלי מוגבלויות–בשתיהתחנותישמדבקות גדולות עם מספר התחנה,בשתיהתחנות יש שלטים בכתב ברייל, בשתיהתחנות יש מקום לכסא גלגלים.

תוצאות סקר שביעות רצון מהתחבורה הציבורית במעלה אדומים:

 • מהי שביעות רצונך מהתחבורה הציבורית? הנשאלים ממעלה אדומים העניקו את הציון הממוצע 8.3 מתוך 10.
 • מרחק התחנה מהבית – מגיעים אל התחנה בתוך 0-10 דקות בממוצע.
 • האם האוטובוס מאחר? מחציתמהנשאלים השיבו כי האוטובוס נוהג לאחר.
 • האם האוטובוס עמוס? כל הנשאלים השיבו כי האוטובוסאינו עמוס.
 • האם מחיר הנסיעה הוגן? כלהנשאלים השיבו כי מחיר הנסיעה הוגן.
 • מה רמת תחושת הבטיחות בנסיעה? 9.3 (מתוך 10).

תוצאות התצפית בקריית יערים:

 • מספר התחנות שנבדקו–שתי תחנות.
 • הימצאות הצללה–בשתי התחנותקיימת הצללה.
 • הימצאות דפי מידע – בשתי התחנותאין דפי מידע.
 • מקומות ישיבה–בשתי התחנות קיימים ארבעה מקומות ישיבה.
 • נגישות לבעלי מוגבלויות–בשתיהתחנות לא קיימות מדבקות גדולות עם מספר התחנה. בשתיהתחנות אין שלטים בכתב ברייל. בשתי התחנות יש מקום לכסא גלגלים.

תוצאות סקר שביעות רצון מהתחבורה הציבורית בקריית יערים:

 • מהי שביעות רצונך מהתחבורה הציבורית? הנשאלים מקריית יערים העניקו את הציון הממוצע 2.8 מתוך 10.
 • מרחק התחנה מהבית – מגיעים אל התחנה בתוך 0-10 דקות בממוצע.
 • האם האוטובוס מאחר? רוב הנשאלים השיבו כי האוטובוס נוהג לאחר.
 • האם האוטובוס עמוס? מחצית הנשאלים השיבו כי האוטובוסעמוס.
 • האם מחיר הנסיעה הוגן? רובהנשאלים השיבו כי מחיר הנסיעה גבוה מדי.
 • מה רמת תחושת הבטיחות בנסיעה? 2 (מתוך 10).

תוצאות התצפית במבשרת ציון:

 • מספר התחנות שנבדקו–חמש תחנות.
 • הימצאות הצללה–באחתמהתחנות לא קיימת הצללה.
 • הימצאות דפי מידע – בכל התחנותיש דפי מידע.
 • מקומות ישיבה–בתחנה אחתלא קיימים ארבעה מקומות ישיבה.
 • מפגעי בטיחות – סמוך לאחת התחנות נצפו מפגעי בטיחות.
 • נגישות לבעלי מוגבלויות–באחת התחנות לא קיימות מדבקות גדולות עם מספר התחנה. בשתי תחנות אין שלטים בכתב ברייל. בשתי תחנותאין מקום לכסא גלגלים.

תוצאות סקר שביעות רצון מהתחבורה הציבורית במבשרת ציון:

 • מהי שביעות רצונך מהתחבורה הציבורית? הנשאלים ממבשרת ציון העניקו את הציון הממוצע 5.5 מתוך 10.
 • מרחק התחנה מהבית – מגיעים אל התחנה בתוך 0-10 דקות בממוצע.
 • האם האוטובוס מאחר? רוב הנשאלים השיבו כי האוטובוס נוהג לאחר.
 • האם האוטובוס עמוס? מרבית הנשאלים השיבו כי האוטובוס אינו עמוס.
 • האם מחיר הנסיעה הוגן? מחצית הנשאלים השיבו כי מחיר הנסיעה גבוה מדי.
 • מה רמת תחושת הבטיחות בנסיעה? 4.6 (מתוך 10).

תוצאות התצפית בהר אדר:

 • מספר התחנות שנבדקו–שתי תחנות.
 • הימצאות הצללה–בשתי התחנותקיימת הצללה.
 • הימצאות דפי מידע – בשתי התחנות יש דפי מידע.
 • מקומות ישיבה–בשתי התחנות קיימים ארבעה מקומות ישיבה.
 • נגישות לבעלי מוגבלויות–בשתי התחנות לא קיימות מדבקות גדולות עם מספר התחנה. בשתי התחנות אין שלטים בכתב ברייל. בשתי התחנות יש מקום לכסא גלגלים.

תוצאות סקר שביעות רצון מהתחבורה הציבורית בהר אדר:

 • מהי שביעות רצונך מהתחבורה הציבורית? הנשאלים מהר אדר העניקו את הציון הממוצע 5.9 מתוך 10.
 • מרחק התחנה מהבית – מגיעים אל התחנה בתוך 0-5 דקות בממוצע.
 • האם האוטובוס מאחר? רוב הנשאלים השיבו כי האוטובוס נוהג לאחר.
 • האם האוטובוס עמוס? כל הנשאלים השיבו כי האוטובוס אינו עמוס.
 • האם מחיר הנסיעה הוגן? כל הנשאלים השיבו כי מחיר הנסיעה הוגן.
 • מה רמת תחושת הבטיחות בנסיעה? 6.8 (מתוך 10).

תוצאות התצפית בגבעת זאב:

 • מספר התחנות שנבדקו–שתי תחנות.
 • הימצאות הצללה–בשתי התחנותקיימת הצללה.
 • הימצאות דפי מידע – בשתי התחנות יש דפי מידע.
 • מקומות ישיבה–בשתי התחנות קיימים ארבעה מקומות ישיבה.
 • נגישות לבעלי מוגבלויות–באחת התחנות לא קיימות מדבקות גדולות עם מספר התחנה. בשתיהתחנות יש שלטים בכתב ברייל. בשתי התחנות יש מקום לכסא גלגלים.

 

תוצאות סקר שביעות רצון מהתחבורה הציבורית בגבעת זאב:

 • מהי שביעות רצונך מהתחבורה הציבורית? הנשאלים מגבעת זאב העניקו את הציון הממוצע 5.9 מתוך 10.
 • מרחק התחנה מהבית – מגיעים אל התחנה בתוך 0-5 דקות בממוצע.
 • האם האוטובוס מאחר? רוב הנשאלים השיבו כי האוטובוס אינו נוהג לאחר.
 • האם האוטובוס עמוס? מרבית הנשאלים השיבו כי האוטובוס אינו עמוס.
 • האם מחיר הנסיעה הוגן? רוב הנשאלים השיבו כי מחיר הנסיעה הוגן.
 • מה רמת תחושת הבטיחות בנסיעה? 7.2 (מתוך 10).

מסקר שערכה עמותת אור ירוק באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות", עולה כי בשנת 2017 נרשמה ירידה בשימוש היומיומי באוטובוס ומנגד עליה בשימוש ברכב הפרטי בהשוואה לסקר דומה שנערך בשנת 2016.

על פי משרד התחבורה, עד ה- 1 בינואר 2015 כל תחנות האוטובוס בישראל היו אמורות להיות מונגשות לבעלי מוגבלויות ועומדות בתקן.

תגובות

להשאיר תגובה